Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2020

silkdreams
silkdreams

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
silkdreams
Podziwiam ludzi, którzy umieją powiedzieć: już wystarczy, dziękuję
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaweruskowa weruskowa
silkdreams
1963 16aa 500
Reposted frompiehus piehus viaweruskowa weruskowa

February 22 2020

silkdreams
2398 3a69 500
Subvisual Subway, Bacteria of the New York City subway, Craig Ward https://www.youtube.com/watch?v=Xxqd985bKi8 ;
Reposted from0 0 viaretaliate retaliate
silkdreams
Chętnie zniknęłabym na miesiąc lub rok
— Mela Koteluk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaretaliate retaliate
silkdreams
Nie zaprzątaj sobie głowy tym, co już się stało, a skup się na tym, co dopiero Cię czeka.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaretaliate retaliate
silkdreams
4797 0dfd 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaretaliate retaliate
silkdreams
silkdreams
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods

February 20 2020

silkdreams
7323 8394
silkdreams
0211 98a9 500
Reposted frommoai moai vialittlewhitelies littlewhitelies
silkdreams
silkdreams
silkdreams
silkdreams

February 17 2020

silkdreams
7340 53b7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
silkdreams
6910 f720 500
/teotfw
silkdreams
6099 2c13 500
Reposted from0 0 viawishyouwerehere wishyouwerehere
silkdreams
6232 4d4c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl